Dette skjer:

Bønnemøte tirsdag kl. 10.00 og torsdag kl. 19.00

Bruktbua åpen lørdag 9. desember kl. 10.00 til 13.00.

 

Søndag 10. desember kl. 18.00: Robert Bauge, Auklandshavn.

AKTUELT

Misjon

20 % av gaveinntektene til Salem vil gå til misjon. Det blir en to-deling av midlene. Halvparten går til Open Heart og Halvard Hasseløy sitt arbeid i Ukraina. Den andre halvparten går til innfødte misjonærer. Dette skjer gjennom Troens Bevis Verdens Evangelisering. Her har vi nå inngått avtale om underhold av en misjonær i Myanmar og en i Vietnam. Dette er fast månedlig støtte.

Den som ønsker å gi spesifikt til misjonskassen kan gjøre det ved å benytte konto: 3305.20.19961

Møtestruktur på Salem

Oddetallsuker er ettermiddagsmøter kl. 18.00. Partallsuker er formiddagsmøter kl. 12.00. Siste partallsuke i hver måned er familiemøte.

VÅRT ARBEID

Bruktbua er åpen hver lørdag fra kl. 10.00 til 13.00. Hjertelig velkommen!

Bruktbua er en gjenbruksbutikk med et rikt og variabelt utvalg. Bruktbua er åpen hver lørdag kl. 10.00 – 13.00. Unntaket er sommerferien og påskehelgen. Møbler til hybler og leiligheter, glasstøy, pynteting, bruksting, bøker, bilder, julepynt, sykler med mye mer finner du på Bruktbua.

Har du ting og tang som er for gode til å kastes? Ta kontakt med oss så kan vi kanskje hjelpe deg og avhende det på en miljøvennlig måte.

Alt arbeidet som gjøres på Bruktbua er dugnad. Ingen har lønn for arbeidet.

Kontakt Oddvar Odland tlf. 918 54 876 eller Nils Olav Aksland tlf. 995 44 235 for spørsmål, henting av varer og lignende.

Mer info finner du på facebooksiden til Bruktbua, klikk her for å åpne den i en ny fane >>

Bibelgrupper

Bibelgrupper kalles også for cellegrupper, smågrupper eller husgrupper. Disse samles hver 14. dag og hver samling varer ca to timer. Fokuset er bibel, bønn, samtale og drøftinger i godt og åpent fellesskap. Ta kontakt med forstander eller leder om du ønsker å være med i en bibelgruppe.

Speideren

Royal Rangers eller “speideren” er i aksjon året rundt med oppstart i september. Da er det som regel rett på tur med sovepose og lavo. Ellers har RR samlinger hver 14. dag med speideraktiviteter, sosialt og airhocey-turneringer.

RR legger vekt på nærhet til naturen. Ferdigheter som knuter, bålkunnskap, kart og kompass, turer og førstehjelp. Det viktigste er generell trivsel og bli verdsatt for den en er.

RR har fullt overnattingsutstyr og rappelleringsutstyr som brukes med jevne mellomrom. Vi prøver å dokumentere turer og aktiviteter med bilder og film som igjen vises for foreldre og venner på merkeutdelingen som er i menighetslokalet 1. søndag i advent.

Ledere for RR Sauda er Nina Eriksen og Are Odland.

TenTro

TenTro er pinsebevegelsen sitt alternativ til kirkens og humanistisk konfirmasjon. Dette opplegget tilbys til alle hvert år og det må minimum være tre deltakere for konfirmasjonsundervisningen skal starte.

Vi annonserer i avisa «Ryfylke» og på nettsiden i slutten av mai med all kontaktinformasjon.

For mer informasjon ta kontakt med Kjetil Mæhle.

Misjon

Salem er fra sommeren 2021 partnermenighet med Troens Bevis Verdens Evangelisering. Partnerskapet innebærer at vi lønner to innfødte misjonærer. En i Vietnam og en i Myanmar. Husk på dem i forbønn.

Vi støtter også Open Heart ved Halvard Hasseløy og  Helge Flatøy. Det er et stort humanitært arbeid i kombinasjon med forkynnelse av  evangeliet.

Det er midlertidig stans i støtten til Kongo. Det har sin årsak i manglende tilbakemeldinger og uvisshet om det pågående arbeidet. Vi håper og ber om at det igjen må vitaliseres og at evangeliet også må ha framgang i Kongo.

Oppdatert 4/10 -2021

Konfirmasjon

Hvert år tilbyr Salem konfirmasjon. Vi kaller det for TenTro. Det er en gjennomgang av sentrale temaer i bibelen. Langweekend tur til Tyskland sammen med 100 til 150 TenTro-deltakere fra sør-Rogaland. Vårt konfirmasjons-opplegg avsluttes med et festmøte første søndagen i mai. For deltakelse eller info ta kontakt på mahlekjetil@gmail.com

 

Bønnemøter

Hver tirsdag og torsdag er det bønnemøte. Tirsdag kl. 10.00 og torsdag kl. 19.00 til 20.00.

Halvårsplanen for høsten 2023

Her kan du laste ned halvårsplanen for møteaktiviteten på Salem for andre halvår 2023. Denne er ikke «hugget i fjell». Dvs at det kan komme endringer.

Møteplan-2.halvår-2023-Nov-Des (1)

ANDAKT

Daglige andakter

Her finner du andakter basert på dagens bibelvers. Bibelverset hentes fra nettstedet bibelen.no .

Andaktene er ferskvare og skrives nesten daglig. Skribent er Kjetil Mæhle.

Klikk her for å åpne i ny fane >>

ANDAKT

Hedenskap eller Guds liv?

  • Skrevet av Kjetil Mæhle
  • Den 19. august 2019
«Så ber jeg dere inntrengende i Herrens navn: Lev ikke lenger slik som hedningene. Deres tanker er tomhet, deres forstand formørket, og de er fremmede for livet i Gud. For deres hjerter er blitt forherdet, så de ikke kjenner ham. Avstumpet er de blitt, de har kastet seg ut i utsvevelser, gir seg hen til […]
Les mer

Les gjennomgangen av Romerbrevet her >>

Podcast

Her kommer det podcaster.

Nyttige linker: PinsebevegelsenPYMPBU