VELKOMMEN TIL:

Bønnemøte torsdag 13/12 kl. 19.00.

Sosialt treff for foreldre og barn i barselspermisjon fredag 14/12 kl. 11.00-13.00.

B`tweens fredag 14/12 kl. 19.00-21.00.

Ungdomsmøte fredag 14/12 kl. 21.00-23.00.

Bruktbua er åpen lørdag 15/12 kl. 10.00-13.00.

Søndag 16/12 kl. 18.00. «Vi synger julen inn» – Magne og Anne Bregård.

Alle hjertelig velkommen!

AKTUELT

Vi synger julen inn

16. desember på Salem kl. 18.00. Magne, Anne med flere deltar. Alle hjertelig velkommen!

Har du barselspermisjon?

Hjertelig velkommen til et treffpunkt fredag formiddag kl. 11.00 til 13.00. Enkel servering. Sosial samling for store og små!

VÅRT ARBEID

Bibelgrupper

Bibelgrupper kalles også for cellegrupper, smågrupper eller husgrupper. Disse samles hver 14. dag og hver samling varer ca to timer. Fokuset er bibel, bønn, samtale og drøftinger i godt og åpent fellesskap. Ta kontakt med forstander eller leder om du ønsker å være med i en bibelgruppe.

Speideren

Royal Rangers eller “speideren” er i aksjon året rundt med oppstart i september. Da er det som regel rett på tur med sovepose og lavo. Ellers har RR samlinger hver 14. dag med speideraktiviteter, sosialt og airhocey-turneringer.

RR legger vekt på nærhet til naturen. Ferdigheter som knuter, bålkunnskap, kart og kompass, turer og førstehjelp. Det viktigste er generell trivsel og bli verdsatt for den en er.

RR har fullt overnattingsutstyr og rappelleringsutstyr som brukes med jevne mellomrom. Vi prøver å dokumentere turer og aktiviteter med bilder og film som igjen vises for foreldre og venner på merkeutdelingen som er i menighetslokalet 1. søndag i advent.

Ledere for RR Sauda er Nina Eriksen og Are Odland.

B’tweens

“B’tweens” er et ungdomstreff for 5.-klassinger og oppover. Det begynner kl.18.00 og er ferdig klokken kl. 20.00 på fredager i partallsuker. Samlingen har hovedvekt på det sosiale med aktiviteter, andakt og mat. Dette er også en mulighet for 7. klassinger til å bli kjent med ungdommer i 8. og 9. klasse.

Ved å melde deg opp på vår SMS-liste kan vi sende deg melding i forkant av hvert B’tweens møte. Det koster ingenting å motta disse meldingene.

Ansvarlig for B’tweens er Are og Nina Odland sammen med Even Mæhle.

Ungdomstreff

Ungdomstreff blir holdt hver fredag i partalls-uker. Da er det samling på Salem kl 20.00 til sosialt fellesskap, sang, musikk, film og andakt. Det mulighet for å kjøpe mat, brus og sjokolade.

Ved å melde deg opp på vår SMS-liste kan vi sende deg melding i forkant av hvert møte. Det koster ingenting å motta disse meldingene.

Ansvarlig for ungdomstreffene er Even Mæhle sammen med Are og Nina Odland.

TenTro

TenTro er pinsebevegelsen sitt alternativ til kirkens og humanistisk konfirmasjon. Dette opplegget tilbys til alle hvert år og det må minimum være tre deltakere for konfirmasjonsundervisningen skal starte.

Vi annonserer i avisa «Ryfylke» og på nettsiden i slutten av mai med all kontaktinformasjon.

For mer informasjon ta kontakt med Nina og Are Odland.

Radio Salem

Du kan lytte til sendingene fra kl. 09.00 – 17.00 på hverdager og fra 09.00 – 22.00 i helgene. Det er Radio 102 som står for de fleste programmene, men vi sender daglig selvproduserte programmer.

Radio Salem sender på følgende frekvenser: FM 106,7 og FM 107,8.

Sendetider:
Mandag til fredag kl 16.07 – Onsdag kl. 21.00 – Lørdag kl. 18.00 – Søndag kl. 10.00 og 21.00

Ansvarlig for radioarbeidet er Ragnar Haugen.

Misjon

Alt misjonsarbeid drives av innsamlede midler og gaver. I dag (august 2017) støtter vi Jesus Revolution sitt misjonsarbeid i Europa og CELPA. CELPA er en sammenslutning av de frie pinsemenigheter i Afrika.

Stiftelsen Tro – Håp – Kjærlighet på Karmøy henter alt tøy som samles inn på Bruktbua. Disse sendes til Ukraina. Klær leveres til Bruktbua lørdager mellom kl 10.00 til 13.00. Det koster kr 50,- som er delbetaling til transport. Vi tar KUN imot hele og rene klær og sko.

Bruktbua

Bruktbua er en gjenbruksbutikk med et rikt og variabelt utvalg. Bruktbua er åpen hver lørdag kl. 10.00 – 13.00. Unntaket er sommerferien og påskehelgen. Møbler til hybler og leiligheter, glasstøy, pynteting, bruksting, bøker, bilder, julepynt, sykler med mye mer finner du på Bruktbua.

Har du ting og tang som er for gode til å kastes? Ta kontakt med oss så kan vi kanskje hjelpe deg og avhende det på en miljøvennlig måte.

Alt arbeidet som gjøres på Bruktbua er dugnad. Ingen har lønn for arbeidet.

Kontakt Oddvar Odland tlf. 918 54 876 eller Nils Olav Aksland tlf. 995 44 235 for spørsmål, henting av varer og lignende.

Her kan du laste ned halvårsplanen for møteaktiviteten på Salem Sauda våren 2018.

Kallender 2. halvår 2018

ANDAKT

«Hvor elskelige dine boliger er, Herre Sebaot!» Salme 84:2

  • Skrevet av Kjetil Mæhle
  • Den 6. desember 2018
6. desember 2018 Sebaot kommer av det hebraiske ordet säbä som oversetters til ulike former av skarer som hærskarenes Gud, engleskarenes Gud og stjerneskarenes Gud. I det nye testamentet blir navnet brukt som egennavn på Gud. Da står det Herre Sebaot i de eldre oversettelsene. (Rom. 9:29 og Jak. 5:4). I nyere oversettelser står det […]
Les mer

Les gjennomgangen av Romerbrevet her >>

Podcast

Her kommer det podcaster.

Nyttige linker: PinsebevegelsenPYMPBU