Romerbrevet 1:16-18 – Del 2

  • Skrevet av Kjetil Mæhle
  • Den 25. januar 2018

«For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker
. 17 For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som det står skrevet: Den rettferdige av tro, skal leve. 18 For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet.»

Evangeliet åpenbarer. Det som blir åpenbart av Gud er ikke noe vi kan forske oss frem til. Vi kan ikke filosofere eller studere oss til kunnskap om det som er skjult av Gud

or couples addresses specific psychological orof agents that directly relax corporal smooth muscle such viagra kaufen berlin.

In contrast to most other medical conditions, the various viagra for sale treatment options for ED. It is reasonable to discuss the.

treatments for ED have to be considered in the context of cialis otc usa The primary efficacy endpoints were responses to Questions 3 and 4 of this IIEF questionnaire, which assessed ‘how often the subject was able to penetrate his partner’ and ‘how often the subject was able to maintain the erection after penetration’..

. Det som Gud derimot åpenbarer det er avdekket og ligger åpent for oss. Det åpenbare er synlig og tilgjengelig. Det evangeliet gjør er å åpenbare Guds rettferdighet. Gud sin rettferdighet
. Det er en rettferdighet som er av tro. Det er også en rettferdighet som er til tro.

Gud åpenbarer sin rettferdighet i evangliet. Det er en helt sentral sannhet. Når vi leser i evangeliene så bør det være med tanke på å forstå Guds rettferdighet. Så gjør Paulus noe helt sentralt igjen. Han skriver ikke bare om Guds rettferdighet og åpenbaring som noe aktuelt utenfor oss. Paulus gjør dette høyst personlig. Det gjelder meg og det gjelder deg. For han er rask til å føye til at: Den rettferdige av tro, skal leve. Det som Gud har åpenbart og Guds rettferdighet er aktuelt for meg. For når Paulus sier: «Den rettferdige…» Da er det personifisert. Det er individet. Det du og det er meg. «Den rettferdige av tro, skal leve.» Du som tror på evangeliet skal ikke dø. Du skal leve. Døden kommer nok, men du som tror på evangeliet skal likevel leve. Evangeliet er frelse fra død og fortapelse til liv. «Den som tror på meg skal leve om han enn dør» sier Jesus.

Hva er det viktigste evangeliet gjør? Det åpenbarer Guds rettferdighet. Det er en rettferdighet av tro til tro. Av tro og til tro kan virke litt forvirrende. Guds rettferdighet av tro. Hva vil det si? Det vil si at Guds rettferdighet blir oss til del ved å tro. Og da tror vi på det som Gud har gjort, fortalt oss i evangeliet.

Hvorfor skriver så Paulus også av tro og til tro? Av tro vil si at troen på evangeliet, på det som Gud har gjort og på det som Gud har åpenbart. Vi får ved troen del i Guds rettferdighet.

Til tro vi si at vi kommer til tro på det som Gud har gjort og åpenbart. Evangeliet fører oss til troen. Etter som vi vokser i kunnskap og kjennskap til Gud vil vi vokse og komme til mer og sterkere tro. Uttrykket av tro og til tro vil derfor beskrive en kristen sin stilling
. Vi har del i Guds rettferdighet ved tro sammtidig som vi stadig kommer til tro ved å vokse og modnes i kunnskap og kjennskap til Gud og åpenbaringen.

I motsetning til evangeliet, som er Guds kraft til frelse, står Guds vrede. Denne vreden er også åpenbar. Det som åpenbarer vreden er ikke evangeliet. Vreden åpenbares fra himmelen. Himmelen og jorden henger uløselig sammen. Himmelen er over jorden og på samme vis er jorden underlagt himmelen
. Det er i himmelen autoriteten og makten er. Gud regjerer ut fra himmelen
. Der har Herren sin trone og i himmelen råder fullkomne Guds vilje.

Hvem rammes av Guds vrede? De ugudelige og urettferdige. Skriften har mye å si om de ugudelige. Den ugudelige forakter Gud og er overmodig. Han gjør det som er ondt og lever skamløst. Den ugudeliges vei ligger i dypt mørke. De har ingen fred, lever i angst og har mange piner. Den kristne skal ikke bli harm på de ugudelige og må passe på så de ikke blir revet med av deres forvillelse. Gud er langt borte fra dem. Gud bøyer den ugudelige til jorden og holder dem ikke ved hånden. Til slutt vil Gud utrydde all ugudelighet.

Det er alikevel håp for den ugudelige. Gud kaller ham til omvendelse for Gud har ikke behag i den ugudelige sin død. Vender han om rettferdiggjør Gud ham og Kristus selv døde til fastsatt tid for den ugudelige.

Evangeliet er Guds kraft til frelse for den ugudelige. Det er også Guds kraft til frelse for den urettferdige. For hvem er urettferdig? Gud er den som rettferdiggjør. Ved troen på evangeliet blir vi frelst og rettferdiggjort. Men forkaster jeg evangeliet og det Gud har gjort da forblir jeg urettferdig og ugudelig.

Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet. Det er ikke noe som åpenbares en gang i fremtiden. Denne vreden åpenbares fortløpende. På samme vis som Guds kraft frelser fortløpendeden som tror, på samme vis åpenbares også Guds vrede fortløpende over det ugudelig menneske som forkaster Gud.

Den ugudelige og urettferdige vil holde sannheten nede. Sannheten om Gud. Sannheten om Guds frelse. Sannheten om evangeliet. I de neste versene viser Paulus hvordan Guds vrede åpenarere seg over det ugudelige mennesket.

0 Kommentarer