Vent på Herren!

  • Skrevet av Kjetil Mæhle
  • Den 2. september 2018

«Vent på Herren! Vær ved godt mot! Ditt hjerte være sterkt! Ja, vent på Herren!» Salme 27:14

Dette er det siste verset i Salme 27. Den slutter med fire utrop. Det første er «Vent på Herren»
. Salmen uttrykker Davids lovprisning av Gud. En visshet om at Gud vil gripe inn og verner ham. David er maktesløs overfor motstanderne. De er for sterke og for mange. Mine fiender…sier han. Fiender som ønsket ham død. Ugjerningsmenn som vil oppsluke ham… Falske vitner… Han opplevde stormer som kunne ødelegge og ta livet av ham. Sterke grupperinger som arbeidet for å felle ham. Allikevel så sier han; om krig reiser seg mot meg så er jeg trygg!

Hvor får David sin trygghet fra? Han stoler på Gud. Han venter på Herren! «Vær ved godt mot! Ditt hjerte være sterkt!» David tillot seg heller ikke å bli motløs. Han nektet å gi opp. Han lot seg ikke bøye av trusler, fiender eller ugjerningsmenn. Han kjente nok redselen og ble nok skremt. Allikevel så hadde han ro. Hva gjorde David? Hvem gikk han til? Han gikk til Gud i bønn og lovprisning. Han priser Gud og sier: «For han gjemmer meg i sin hytte på den onde dag, han skjuler meg i sitt skjermende telt
. På en klippe fører han meg opp. 6Nå løfter jeg mitt hode høyt over mine fiender rundt omkring meg. Jeg vil ofre jubeloffer i hans telt. Jeg vil synge og lovsynge for Herren. 7Herre, hør min røst når jeg roper, vær meg nådig og svar meg!»

Dette er ikke løs tale og ønsketenkning av David. Han – en mann etter Guds hjerte – vet at Gud hører bønn! Derfor sier han «Vent på Herren». Vent til Gud griper inn og mens du venter, vær ved godt mot! Bli ikke nedbøyd og bli ikke motløs. Se frem mot Guds inngripen og svar!

Dette er Davids bønn til Gud. David som levde og regjerte som konge fra 1012 til 972 f. Kr. Men hvorfor står det i bibelen, Guds ord?

Fordi det fortsatt er aktuelt. Det oppfordrer oss til å ta Gud med i regnestykket! Regn med Gud i liv og tjeneste. Regn med Ham når det stormer og det vil det gjøre i alle sitt liv. Mist ikke motet om det ser mørkt ut. Stol på Gud. Vent på Herren og la hjertet være sterkt!

0 Kommentarer