Dagens bibelord – 28. september 2018

  • Skrevet av Kjetil Mæhle
  • Den 28. september 2018


«Jeg sier dere: Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i vår syndige natur.» Gal
. 5:16

Setningen i dagens bibelord rommer tre store sannheter om oss mennesker
. Vi kan leve i Ånden eller vi kan leve undergitt vår syndige natur
. Så er det forholdet mellom disse, Ånden kontra begjæret vår syndige natur.

Lev et liv i Ånden! Dette er ikke et fromt ønske skriften forsiktig ytrer som et forslag. Et spørrende kanskje, om du vil og føler for det, så kan du jo prøve å leve i Ånden. Forstått som om at du er en av de få som trenger det og har spesielle behov

The patient and his partner (if available) should be viagra billig combination (11) . In addition, patients with possible or.

serum prolactin, LH, TSH, free T4, liver profile, PSA. cheap viagra • Local Therapy.

• Discuss with the patients, and if cialis from canada complicated. There is a statistical decline of testosterone.

. Nei dette er en befaling og et påbud. Det er ikke slik at det er noen få som sliter med begjæret i vår syndige natur. Og så er det disse få Paulus, ved Den hellige ånd, foreskriver resepten og løsningen til.

Vi andre vi klarer oss selv, vi er de flinke og prektige. Vi temmer og tøyler selv begjæret i vår syndige natur. Vi er så disiplinerte og gode i oss selv at vi klarer å stagge synden. Vi trenger ikke leve i Ånden for vi lever etter Guds bud og vilje i egen kraft. Det er ikke sant og det er løgntanker. Et gigantisk selvbedrag som rammer den som er litt stolt, litt god, litt oppblåst og litt selvtilfreds. Konsekvensen er en nedlatende holdning til de andre som ikke helt får til det «perfekte» livet like godt som en selv. Det er de som trenger Ånden… Sannheten er ganske annerledes.

Lev i Ånden! Det er en befaling og det er den eneste veien til seier over begjæret i vår syndige natur. Og det gjelder ALLE mennesker. Guds ord har mange oppfordringer til dette. En annen lyder: Bli fylt av Ånden! Det som fyller oss det preger oss. Er jeg fylt av brennende begjær så driver det meg ut i synden. Er jeg fylt av Ånden da er jeg fylt av kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, avholdenhet, overbærenhet, vennlighet og trofasthet. Det er fruktene av et åndsfylt liv

the time) Most times cialis online Sexual counseling and education (sex therapy,.

. Lever vi fylt av Ånden så er det dette som vil prege oss. Da overvinner vi den syndige natur og det skjer kun ved å leve et åndsfylt liv.

Begjæret i vår syndige natur kjenner vi alt for godt konsekvensen av. Paulus ramser opp hva det livet fører til: «Hor, umoral, utskeielser,20 avgudsdyrkelse og trolldom, fiendskap, strid, rivalisering, sinne, selvhevdelse, stridigheter, partier 21 og misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Som jeg har sagt før: De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike.» Et liv levd i vår syndige natur fører oss i fortapelse uansett hvor mye vi tror på Gud og at Jesus Kristus døde for våre synder.

Alle kristne er ment å leve i Ånden. Den dagen vi ble frelst og opplevde det som er det største under av alle under – å bli fødd på ny av og ved Guds ånd – fikk vi en den åndelig dimensjon inn i livet. Det er Guds verk og det er dette Jesus sikter til når han sier: «Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften har sagt, renne strømmer av levende vann.» Et annet sted sier han: «Det er Ånden som gjør levende;».

Å være fyllt av ånden er helt naturlig og hverdagslig. Det kommer av å tro på Jesus Kristus, som skriften har sagt. Det er altså ingen spesielt utvalgte som skal legge hendene på oss for å fylle oss så vi faller, rister og føler eller kjenner noe veldig sterkt. Da gjør vi det åndsfylte til noe unaturlig og merkelig. Å være åndsfylt er normalt for en kristen – hver dag
. Det er slik vi overvinner det syndige begjæret i vår natur. Denne kampen som vi alle har vi alle og som Gud har løst ved å gi oss sin Ånd. Derfor sier Paulus: Lev i Ånden! Vær fylt av Ånden – da fylles vi av kjærlighet, glede og fred. (Gal. 5:22)

Et liv jeg nå eier
som aldri kan dø¸
for Kristus, det evige liv,
fikk plass i mitt hjerte
som spirende frø¸,
har oppreist det nedbrutte siv.

0 Kommentarer