Vitnesbyrdet

  • Skrevet av Kjetil Mæhle
  • Den 17. desember 2018

16
. desember 2018

«Vitner jeg om meg selv, da er mitt vitnesbyrd ikke gyldig. 32 Men det er en annen som vitner om meg, og jeg vet at hans vitnesbyrd om meg er sant.» Joh. 5:31

Jesus vitnet aldri om seg selv. Han sa aldri: «Jeg er Guds sønn!» Eller: «Jeg er Messias». Han omtalte seg selv som «Menneskesønnen» i 3. person. Han sa: «Den som tror på meg skal ikke bli i mørket», og «Den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø!» Disse utsagnene av Jesus vitner indirekte om hvem han er. For bare Gud kan forvandle et menneske fra mørke til lys og fra død til liv
.

Jesus holder frem dette som det viktige: «Det er en annen som vitner om meg»
. Da blir det opplagte spørsmålet: Hvem vitnet om hvem Jesus er?

Johannes gjorde det! Engelen sa til Sakarias: «Han skal berede for Herren et vel skikket folk». Fylt av Den Hellige Ånd sa Johannes til fariseerne: «Jeg døper med vann, men midt i blant dere står den dere ikke kjenner,… han som jeg ikke er verdig å løse skoremmen for». Da han ser Jesus komme til seg sier han: «Se der, Guds lam, som bærerer verdens synd». Og til sist sier han: «Og jeg har sett det og jeg har vitnet at han er Guds sønn». Joh. kap. 1.

Israel hadde Johannes sitt vitnesbyrd. Klart og tydelig. Enda viktigere er det at Gud vitnet om hvem Jesus Kristus er
. Det gjorde Gud gjennom Jesu gjerninger. Ingen mennesker kan gjør det Jesus gjorde. «Blinde ser, lamme går, spedalske renses og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige;…» Matt. 11:5. Det er utenfor menneskets makt og myndighet. Men Gud kan! Ingenting er umulig for Gud.

Nikodemus forstod dette. Så han kom til Jesus om natten. Hvorfor? Fordi ingen skulle se ham, at han oppsøkte Jesus. Jesus var ikke den jødene ventet på. Han oppfylte ikke deres religiøse forventninger og fremstod ikke som det bildet på Messias de hadde skapt seg. Men Nikodemus forstod at Gud vitnet om Jesus. Det må ha vært en stor «disharmoni» i Nikodemus indre. Den jødiske religiøsitet og tradisjon tilsa at Jesus Kristus ikke var Messias, Guds sønn. Samtidig så han hva Gud gjorde gjennom Jesus Kristus og forsod at dette var Guds verk. Det slet såpass hardt i Nikodemus at han måtte oppsøke Jesus. Diskret og skjult av mørket
.

Så sier Nikodemus: «Ingen kan gjøre disse tegn som du gjør – uten at Gud er med ham». Nikodemus forstod at Jesus Kristus var Guds sønn og vitnet om det til Jesus selv! Hvorfor? Fordi Jesus Kristus gjorde store, ekte, sannferdige under og mirakler.

Det tredje som vitner om at Jesus er Guds sønn er Skriften selv. Det profetiske ord lyser som en lampe i mørket og hele skriften er innåndet av Gud. Tror jeg på skriftene, bibelen, da tror jeg også at Jesus Kristus er Guds sønn. Jesus selv underviste to disipler på veien til Emmaus etter oppstandelsen: ««Så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt! 26 Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?»27 Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene.»

I det gamle testamentet er det skrevet om Jesus Kristus, Guds sønn, helt fra Moses av og hos alle profetene. Skriften vitnet om at Jesus Kristus er Guds sønn!

Vi trenger ikke at Jesus Kristus vitner om hvem han er. Gud selv vitner, skriften vitner og Johannes vitner. Tar vi imot vitnesbyrdet og tror det – da kommer Gud til i vårt liv med frelse og helliggjørelse og vi vil bære frukt til Guds ære.

 

Hva skal jeg gi til min frelser

Hva kan jeg gjøre for ham?

Røkelse, myrra, juveler

er ikke nok for Guds lam.

 

Jesus, meg selv jeg deg bringer

Legger meg ned for din fot.

Så du meg evig skal eie

Jeg er jo kjøpt med ditt blod.

0 Kommentarer