Lyset

  • Skrevet av Kjetil Mæhle
  • Den 4. mars 2019

«Ingen tenner en oljelampe og gjemmer den under en krukke eller setter den under en seng. Nei, man setter den på en holder, så de som kommer inn, kan se lyset.» Lukas 8:22

Dette er Jesu ord som går rett inn i hjertet til hvert enkelt menneske. Det gjelder meg og deg. Det er individet og hva Guds ord gjør med hver og en av oss Jesus taler om. For det som lyser oss opp og tenner oss er Guds ord.

Jesus har nettopp fortalt lignelsen om såmannen. Han har gitt forklaringen til disipplene og så går han over til å fortelle om lyset i staken. Det er et veldig enkelt bilde. Budskapet er egentlig ikke at Guds ord opplyser mennesket og at det mennesket som har blitt opplyst lyser opp i mørket. Nei budskapt er hva vi gjør med lyset. Lar vi lyse skinne eller dekker vi det til?

På denne måten ser vi at Jesu enkle ord om lyset i staken treffer oss midt i hjertet. Det gjør at vi bør ransaker oss selv. Skjuler vi lyset? Er det noe jeg gjør for å dekke det til, eller lar jeg det skinne fritt og åpent ut til menneskene rundt meg? Dette er Guds ord inn i hvert enkelt menneskes hjerte og da er det kun Herren som kan hjelpe oss til å bedømme vår stilling. Her nytter det ikke med «kvikk fiks» eller en overfladisk bedømmelse. En god og ærlig ransakelse i bønn til Gud er veien hver og en må gå.

Den som Guds ord får opplyse blir lys i mørke. Ingen tenner et lys og setter det under et kar eller under sengen. Ingen gjør det
. Heller ikke Gud! Det er enkel og opplagt logikk. Så følger Jesus opp med ordet: «For det finnes intet skjult som ikke skal bli synlig, og intet hemmelig som ikke skal bli kjent og komme for dagen.» Hva er det som åpenbarer og hva er det som gjør synlig? Jo det er lyset. Hvem er det som skinner? Det er den som Guds ord har fått opplyse. Den som er kristen.

I dag opplever vi at menigheter og kirker tømmes mer og mer. Vi ser at lyset fjernes fra media, politikken og skoler. Det offentlig rom blir stadig mørkere. Vi liker ikke utviklingen og spør hva er årsaken? Svaret er vel ganske enkelt: «For den som gjør det onde, hater lyset og vil ikke komme til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. » Joh. 3:20. Det er skumringstid og da nærmer vi oss natten.

Men la lyset skinne! For det er Guds vilje. Og hva vet vel vi. Kanskje det enda er en eller to i vår vei som søker etter Gud og sannheten. Da vil de trenge noen som lyser i mørket.

Det lille lys jeg har,
det skal skinne klart.
Det lille lys jeg har,
det skal skinne klart
skinne klart, skinne klart.

Sæt det under skæppen, nej,
det skal skinne klart.
Sæt det under skæppen, nej,
det skal skinne klart,
skinne klart, skinne klart
.

Fristeren vil pust det ud,
det skal skinne klart,
Fristeren vil pust det ud,
det skal skinne klart,
skinne klart, skinne klart.

0 Kommentarer