Johannes 4:17

  • Skrevet av Kjetil Mæhle
  • Den 4. august 2019


«Kjærlighetens mål med oss er at vi skal ha frimodighet på dommens dag; for vi er slik som han er, midt i denne verden. I kjærligheten finnes det ikke frykt; 18 den fullkomne kjærlighet driver frykten ut.» Joh. 4:17

I kjærligheten finnes det ikke frykt! Den kjærligheten Johannes lærer oss om er Guds kjærlighet. Hvordan har Gud elsket oss? Svarene finner vi i vers 9 og 10: «Og Guds kjærlighet ble åpenbart blant oss da han sendte sin enbårne Sønn til verden for at vi skulle ha liv ved ham.» Kan Gud gi oss mer? Ja for Johannes utdyper det ved å si: «…han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.» Dette er Guds kjærlighet til oss.

Og det er viktig at vi tar det til oss så vi ikke tenker feil om Guds kjærlighet. Ut i fra disse versene er Guds kjærlighet helt og fullt knyttet til Jesus Kristus. Gud sendte sin sønn til verden. Det er kjærlighet. Gud sendte ham som en soning for våre synder. Det er kjærlighet. Gud sendte ham for at vi skulle ha liv
. Det er slik Gud åpenbarer sin kjærlighet.

Det er denne Guds kjærlighet som gjør at vi kan ha frimodighet på dommens dag. Dommens dag! Johannes flytter vårt fokus helt frem til den dagen da vi alle skal stå for Gud og dommen over våre liv blir utført. Hadde bare dagens mennesker tatt Guds ord om dommens dag på alvor ville vår verden sett ganske annerledes ut. For Gud vil i rettferdighet stille hvert menneske til ansvar

Metabolism and excretion – Sildenafil is extensively metabolised by hepatic microsomes, involving two cytochrome P450 isoforms (CYP3A4 as the major route and CYP2C9 as a minor route).options must be performed to demonstrate durability and viagra kaufen.

a resting sitting BP <90/50 mmHg), retinitis pigmentosa (a minority of these patients have genetic disorders of retinal phosphodiesterases), untreated diabetic proliferative retinopathy, active peptic ulcer disease, and unstable medical conditions. canadian viagra Diabetes mellitus.

Intervertebral disc lesions cialis otc usa depending upon.

. Det skjer på dommens dag.

Om menneskene i dag ville tro Guds ord om den kommende dom, da ville mange tatt et oppgjør med livet de lever. Dommens dag kommer til å bli en fryktelig dag for alle som lever utenfor Guds kjærlighet. Og Gud lar oss i dag forstå og vite utfallet. Det er ikke et åpent spørsmål
. Dommen er allerede utropt for at ingen skal ha noen unnskyldning. På den dagen vil bøker bli åpnet og menneskene vil bli dømt etter sine gjerninger. Og dommen er klar. Døden og dødsriket kastes i ildsjøen. Det er en evig og uforanderlig dom.

Men Guds kjærlighet åpner for et helt annet utfall. For på dommens dag vil det også bli åpnet en bok med tittelen Livets bok. Og den som har sitt navn i denne boken vil ikke bli dømt og kastet i ildsjøen. Nei, den som har sitt navn her får adgang til Guds evige rike
. Staden som opplyses av Guds herlighet og beskrives med det fineste vi kjenner i denne verden, Gull og edelstener. Det er en umulig oppgave å beskrive himmelsk herlighet med verdslige ord
.

For å få navnet i livets bok må vi ta imot Guds kjærlighet som er gitt oss i Jesus Kristus. Han som han sendte til soning for våre synder og for å gi oss liv. Slik driver Guds kjærlighet frykten for dommens dag ut. Vi kan tvert imot ha frimodighet i Kristus. For i Kristus har vi fått del i livet
.

Og Guds kjærlighet gjør at vi elsker Gud tilbake. Hvordan viser så vår kjærlighet til Gud seg? Johannes sier: «…for vi er slik som han er, midt i denne verden». Er vi av Gud, da lever vi som Ham i denne verden. Det vil si at vi lever etter Guds vilje og Guds ord. Det er naturlig for oss, for på den måten speiler vi Guds kjærlighet.

Til lykke kjempesamling, ja
Nå tusenfold til lykke da
At du var her
Så tro især
og slapp så vel herfra!
Du har foraktet verdens trøst
Så lev nå evig vel og høst
Hva du har sådd
Med sukk og gråt
Blant tusen englers lyst!
Oppløft din røst, slå palmedrakt
Og syng av himmelsk kraft og makt
Pris være deg evindelig,
Vår Gud og Lammet sagt!

H. A. Brorson 1765

0 Kommentarer