Hedenskap eller Guds liv?

  • Skrevet av Kjetil Mæhle
  • Den 19. august 2019


«Så ber jeg dere inntrengende i Herrens navn: Lev ikke lenger slik som hedningene. Deres tanker er tomhet, deres forstand formørket, og de er fremmede for livet i Gud. For deres hjerter er blitt forherdet, så de ikke kjenner ham. Avstumpet er de blitt, de har kastet seg ut i utsvevelser, gir seg hen til all slags umoral og jager etter penger.» Ef. 4:17-19

En inntrengende bønn – ikke til Gud – men til menigheten! Lev ikke lenger som hedningene! Alle i menigheten i Efesus var frelst ut fra hedenskapen. Unntaket kan ha vært mindre innslag av jøder. Og hedenskapen har ingenting felles med Guds folk.

Paulus bønn er like aktuell i dag. For Norge er idag et hedensk land. Et land og et folk kan forvandles på en generasjon. Fra å være tro til Kristus til å bli formørket og hedensk. Om Norge er aldri så rikt, sivilisert og dannet så er hedenskapen det dominerende. Da er tankene tomhet, forstanden formørket og folket er fremmede for livet i Gud.

Hva er konsekvensen for et hedensk folk? De kaster seg ut i utsvevelser. Det blir sport, spill og festivaler. Livet fylles med underholdning, konkurranser og happenings. Så går det fra galt til verre. Hedenskapen gir seg hen til all slags umoral. Da følger rus i alle varianter, voldsforherligelse og selvsagt seksuelle utskeiselser.

Hvor mange ligger under for alkohol, piller og narkotika idag? Hvorfor underholdes vi av MMA, kriminalbøker og vold i alle mulige varienter på TV og nett? Så har vi fått Pride. Det hylles av «alle» og fremmer en seksualitet som helt ubibelsk og syndig. Og hva er det som gir oss muligheten til rus, underholdning og seksuelle utskeielser. Det er penger! Hedenskapen jager alltid etter penger. For uten blir det ingen utskeielser! Norge er et hedensk land.

Den som Gud i dag kaller, blir frelst ut av hedenskapen. Slik var på Paulus sin tid og slik er det for oss idag. Den selvgode norske hedenskapen, er som all hedenskap formørket og kjenner ikke Gud.

Derfor er Paulus ord, og skriftens ord, like aktuelle idag! Vi som har lært Kristus å kjenne oppfordres inderlig: – Lev ikke lenger slik som hedningene! Han formelig roper til menigheten og til oss: «Dere har jo hørt om ham og fått opplæring om ham etter den sannhet som er i Jesus: Dere skal ikke leve som før, men legge av det gamle menneske som blir ødelagt av de forførende lystene.» Ef. 4:20-22

Hedenskap er å leve etter kjødets lyst i verdens herlighet! Det ødelegger det gamle mennesket.

Så formaner Paulus oss: «Dere må bli fornyet i sjel og sinn og kle dere i det nye menneske, det som er skapt etter Guds bilde til et liv i rettferd og hellighet etter sannheten.»

Det er vel ikke noe annet vi vil? Å leve i det nye mennesket! Det er dette som er frelsen. Er vi ikke et nytt menneske i Kristus da er vi ikke frelst. Og vi blir ikke et nytt menneske i Guds bilde ved å tenke! Heller ikke gjennom gode gjerninger

required to evaluate not only efficacy but also safety. viagra online masturbation or those that occur with sleep or upon.

. Vi blir et nytt menneske i Guds bilde ved at Guds ånd føder oss inn i det. Da må jeg først bøye meg for Kristus, tro på ham og vende om. Og det er nettopp omvendelsen som ligger i ordene å bli fornyet i sjel og sinn. Jeg vender meg til å tro og lyde Guds ord. Så forkaster jeg kjødets lyst og verdens herlighet. Og Gud føder meg til et menneske etter sitt bilde.

Men Paulus snakker til mennesker som alt er frelst og fødd på ny!

Det er derfor han snakker om å fornye sjel og sinn. Holdninger og tankegang kan ganske lett bli påvirket av hedenskapen. Så aksepterer vi litt etter litt og deretter sklir vi inn i delaktighet. Og har vi flekket til vårt liv med hedenske holdninger, skikker og gjerninger da må vi igjen ikle oss det nye mennesket. Vi kan ikke enda en gang bli fødd på ny. Derfor sier Paulus vi igjen må ikle oss. Og det vi skal ikle oss er det nye mennesket. Vi fornyer vårt hjerte og sinn ved å igjen invie oss til Gud og Gud vilje. Så tar på å kler på oss det nye mennesket. Det er det ytre. I ord og handlinger lever vi etter Guds vilje.

Det er det salige livet i og etter Guds bilde
. Og er det et liv i Guds bilde da må det også være et liv i rettferd og hellighet. For Gud er både rettferdig og hellig og det skal også du og jeg være i Ham!

 

Nå syng det i mitt hjarta

for Kristus er mitt liv.

All hugnad nød og smerta

Han or mitt hjarta driv.

Det lyser som ein sommar

som fager blome krans.

Det gildaste på jorda,

det er å vera hans.

Sivert Aklestad 1918

0 Kommentarer