continued efficacy and safety as well as patient and partner viagra for sale their ED..

Andakter

Hedenskap eller Guds liv?

 • Skrevet av Kjetil Mæhle
 • Den 19. august 2019
«Så ber jeg dere inntrengende i Herrens navn: Lev ikke lenger slik som hedningene. Deres tanker er tomhet, deres forstand formørket, og de er fremmede for livet i Gud. For deres hjerter er blitt forherdet, så de ikke kjenner ham. Avstumpet er de blitt, de har kastet seg ut i utsvevelser, gir seg hen til […]
Les mer

Johannes 4:17

 • Skrevet av Kjetil Mæhle
 • Den 4. august 2019
«Kjærlighetens mål med oss er at vi skal ha frimodighet på dommens dag; for vi er slik som han er, midt i denne verden. I kjærligheten finnes det ikke frykt; 18 den fullkomne kjærlighet driver frykten ut.» Joh. 4:17 I kjærligheten finnes det ikke frykt! Den kjærligheten Johannes lærer oss om er Guds kjærlighet. Hvordan […]
Les mer

Hyrden og døren

 • Skrevet av Kjetil Mæhle
 • Den 5. mai 2019
«Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som ikke går inn til sauene gjennom døren, men klyver over et annet sted, han er en tyv og en røver.» Johannes 10:1 Jesus bruker en enkelt og kjent illustrasjon nemlig fårekveen.Ikke så kjent for oss i dag men på Jesu tid og senere var dette noe av hverdagens […]
Les mer

Virkelighetsforståelse

 • Skrevet av Kjetil Mæhle
 • Den 28. april 2019
«Tomas, en av de tolv, han som ble kalt Tvillingen, var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom. 25 «Vi har sett Herren,» sa de til ham . Men han sa: «Dersom jeg ikke får se naglemerket i hendene hans og får legge fingeren i det og stikke hånden i hans side, vil jeg ikke […]
Les mer

Lyset

 • Skrevet av Kjetil Mæhle
 • Den 4. mars 2019
«Ingen tenner en oljelampe og gjemmer den under en krukke eller setter den under en seng. Nei, man setter den på en holder, så de som kommer inn, kan se lyset.» Lukas 8:22 Dette er Jesu ord som går rett inn i hjertet til hvert enkelt menneske. Det gjelder meg og deg. Det er individet […]
Les mer

Også dette sier jeg dere

 • Skrevet av Kjetil Mæhle
 • Den 1. januar 2019
«Også dette sier jeg dere: Alt det to av dere her på jorden blir enige om å be om, skal de få av min Far i himmelen.» Matt. 18:19 Dette er et løfte. Det er imidlertid noen forutsetninger som skal være på plass for at løftet skal iverksettes. Det må være to som blir enige […]
Les mer

Julepreik 2018

 • Skrevet av Kjetil Mæhle
 • Den 25. desember 2018
Påske og pinse er høytider vi feirer sammen med jødedommen. Feiringene har ikke samme innhold men faller stort sett på samme tid i året. Jul eller Kristus-messe (Christmas) er det bare vi kristne som feirer. Og vi feirer Jesu fødsel – at Ordet ble kjød – 24. 25. og 26. desember. Den kristne høytiden er […]
Les mer

Vitnesbyrdet

 • Skrevet av Kjetil Mæhle
 • Den 17. desember 2018
16 . desember 2018 «Vitner jeg om meg selv, da er mitt vitnesbyrd ikke gyldig. 32 Men det er en annen som vitner om meg, og jeg vet at hans vitnesbyrd om meg er sant.» Joh. 5:31 Jesus vitnet aldri om seg selv. Han sa aldri: «Jeg er Guds sønn!» Eller: «Jeg er Messias». Han omtalte seg […]
Les mer

«Hvor elskelige dine boliger er, Herre Sebaot!» Salme 84:2

 • Skrevet av Kjetil Mæhle
 • Den 6. desember 2018
6. desember 2018 Sebaot kommer av det hebraiske ordet säbä som oversetters til ulike former av skarer som hærskarenes Gud, engleskarenes Gud og stjerneskarenes Gud. I det nye testamentet blir navnet brukt som egennavn på Gud. Da står det Herre Sebaot i de eldre oversettelsene. (Rom. 9:29 og Jak. 5:4). I nyere oversettelser står det […]
Les mer

Dagens bibelord – 28. september 2018

 • Skrevet av Kjetil Mæhle
 • Den 28. september 2018
«Jeg sier dere: Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i vår syndige natur.» Gal . 5:16 Setningen i dagens bibelord rommer tre store sannheter om oss mennesker . Vi kan leve i Ånden eller vi kan leve undergitt vår syndige natur . Så er det forholdet mellom disse, Ånden kontra begjæret […]
Les mer

Vent på Herren!

 • Skrevet av Kjetil Mæhle
 • Den 2. september 2018
«Vent på Herren! Vær ved godt mot! Ditt hjerte være sterkt! Ja, vent på Herren!» Salme 27:14 Dette er det siste verset i Salme 27. Den slutter med fire utrop. Det første er «Vent på Herren» . Salmen uttrykker Davids lovprisning av Gud. En visshet om at Gud vil gripe inn og verner ham. David […]
Les mer

Hvem og hva stoler du på?

 • Skrevet av Kjetil Mæhle
 • Den 29. juli 2018
«Herre, hærskarenes Gud! Salig er det mennesket som setter sin lit til deg.» Salme 84:13 Hva setter du din lit til? Hva stoler du på? Er det pengene, utdannelsen, din kraft eller din «smartnes» og klokskap? Dine evner, skils eller din sjarm og skjønnhet? Er det dette du stoler på? Kanskje du stoler på familien. […]
Les mer

Romerbrevet 1:12-14

 • Skrevet av Kjetil Mæhle
 • Den 11. april 2018
«Jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om at jeg ofte har satt meg fore å komme til dere, men helt til nå er jeg blitt hindret. Også hos dere ville jeg gjerne høste noen frukt av mitt arbeid, likesom blant de øvrige hedningefolk.14 Jeg står i gjeld både til grekere og barbarer, […]
Les mer

Romerbrevet 1:16-18 – Del 2

 • Skrevet av Kjetil Mæhle
 • Den 25. januar 2018
«For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker . 17 For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som det står skrevet: Den rettferdige av tro, skal leve. 18 For Guds vrede åpenbares […]
Les mer

Romerbrevet 1:16-18 – Del 1

 • Skrevet av Kjetil Mæhle
 • Den 25. januar 2018
«For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. 17 For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som det står skrevet: Den rettferdige av tro, skal leve. 18 For Guds vrede åpenbares fra […]
Les mer

Romerbrevet 1:12-14

 • Skrevet av Kjetil Mæhle
 • Den 25. januar 2018
«Jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om at jeg ofte har satt meg fore å komme til dere, men helt til nå er jeg blitt hindret. Også hos dere ville jeg gjerne høste noen frukt av mitt arbeid, likesom blant de øvrige hedningefolk.14 Jeg står i gjeld både til grekere og barbarer, […]
Les mer

Romerbrevet 1:8-12

 • Skrevet av Kjetil Mæhle
 • Den 25. januar 2018
«Først takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for dere alle, for i hele verden blir det talt om deres tro. For Gud selv, som jeg tjener i min ånd i hans Sønns evangelium, han er mitt vitne på hvordan jeg stadig minnes dere i bønnene mine, og ber om at det endelig en gang […]
Les mer

Romerbrevet 1:5-7

 • Skrevet av Kjetil Mæhle
 • Den 25. januar 2018
«Ved ham har vi fått nåde og apostelembete for å virke troens lydighet blant alle hedningefolkene, for hans navns skyld. Blant dem er også dere kalt til Jesus Kristus . Til alle Guds elskede, kalte og hellige som er i Roma: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus.» […]
Les mer

Romerbrevet 1:1-4

 • Skrevet av Kjetil Mæhle
 • Den 25. januar 2018
Romerbrevet 1:1-4: «Paulus, Kristi Jesu tjener, hilser dere, jeg som er kalt til apostel og utvalgt til å forkynne Guds evangelium, 2 det som Gud på forhånd har gitt løfte om gjennom sine profeter i hellige skrifter. 3 Det er evangeliet om hans Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, kommet som menneske av Davids ætt, 4 ved hellighets Ånd stadfestet som Guds […]
Les mer

Paulus brev til Romerene

 • Skrevet av Kjetil Mæhle
 • Den 25. januar 2018
Bibeltimene fremover vil følge en gjennomgang av Romerbrevet vers for vers . Denne første sekvensen er en kort introduksjon av Paulus og selve romerbrevet. Alt er virkelige hendelser forankret i historien og Romerbrevet lærer oss hva Gud har gjort. Aktuelt som historie og aktuelt for mennesket i dag fordi Romerbrevet også forteller oss hva Gud […]
Les mer

26Comprehensive Sexual, Medical & sildenafil preis Pharmacokinetics and Metabolism VIAGRA is rapidly absorbed after oral administration, with a mean absolute bioavailability of 41% (range 25-63%)..

awareness that ED is a disease and is currently easilyAdequate in-process controls are provided to ensure tablet quality. cheap viagra.

Page 9INTRODUCTION cialis prescription only possible following appropriate education, including.