Andakter

Dagens bibelord – 28. september 2018

 • Skrevet av Kjetil Mæhle
 • Den 28. september 2018
«Jeg sier dere: Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i vår syndige natur.» Gal. 5:16 Setningen i dagens bibelord rommer tre store sannheter om oss mennesker. Vi kan leve i Ånden eller vi kan leve undergitt vår syndige natur. Så er det forholdet mellom disse, Ånden kontra begjæret vår syndige natur. […]
Les mer

Vent på Herren!

 • Skrevet av Kjetil Mæhle
 • Den 2. september 2018
«Vent på Herren! Vær ved godt mot! Ditt hjerte være sterkt! Ja, vent på Herren!» Salme 27:14 Dette er det siste verset i Salme 27. Den slutter med fire utrop. Det første er «Vent på Herren». Salmen uttrykker Davids lovprisning av Gud. En visshet om at Gud vil gripe inn og verner ham. David er […]
Les mer

Hvem og hva stoler du på?

 • Skrevet av Kjetil Mæhle
 • Den 29. juli 2018
«Herre, hærskarenes Gud! Salig er det mennesket som setter sin lit til deg.» Salme 84:13 Hva setter du din lit til? Hva stoler du på? Er det pengene, utdannelsen, din kraft eller din «smartnes» og klokskap? Dine evner, skils eller din sjarm og skjønnhet? Er det dette du stoler på? Kanskje du stoler på familien. […]
Les mer

Romerbrevet 1:12-14

 • Skrevet av Kjetil Mæhle
 • Den 11. april 2018
«Jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om at jeg ofte har satt meg fore å komme til dere, men helt til nå er jeg blitt hindret. Også hos dere ville jeg gjerne høste noen frukt av mitt arbeid, likesom blant de øvrige hedningefolk.14 Jeg står i gjeld både til grekere og barbarer, […]
Les mer

Romerbrevet 1:16-18 – Del 2

 • Skrevet av Kjetil Mæhle
 • Den 25. januar 2018
«For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. 17 For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som det står skrevet: Den rettferdige av tro, skal leve. 18 For Guds vrede åpenbares fra […]
Les mer

Romerbrevet 1:16-18 – Del 1

 • Skrevet av Kjetil Mæhle
 • Den 25. januar 2018
«For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. 17 For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som det står skrevet: Den rettferdige av tro, skal leve. 18 For Guds vrede åpenbares fra […]
Les mer

Romerbrevet 1:12-14

 • Skrevet av Kjetil Mæhle
 • Den 25. januar 2018
«Jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om at jeg ofte har satt meg fore å komme til dere, men helt til nå er jeg blitt hindret. Også hos dere ville jeg gjerne høste noen frukt av mitt arbeid, likesom blant de øvrige hedningefolk.14 Jeg står i gjeld både til grekere og barbarer, […]
Les mer

Romerbrevet 1:8-12

 • Skrevet av Kjetil Mæhle
 • Den 25. januar 2018
«Først takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for dere alle, for i hele verden blir det talt om deres tro. For Gud selv, som jeg tjener i min ånd i hans Sønns evangelium, han er mitt vitne på hvordan jeg stadig minnes dere i bønnene mine, og ber om at det endelig en gang […]
Les mer

Romerbrevet 1:5-7

 • Skrevet av Kjetil Mæhle
 • Den 25. januar 2018
«Ved ham har vi fått nåde og apostelembete for å virke troens lydighet blant alle hedningefolkene, for hans navns skyld. Blant dem er også dere kalt til Jesus Kristus. Til alle Guds elskede, kalte og hellige som er i Roma: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus.» Ved […]
Les mer

Romerbrevet 1:1-4

 • Skrevet av Kjetil Mæhle
 • Den 25. januar 2018
Romerbrevet 1:1-4: «Paulus, Kristi Jesu tjener, hilser dere, jeg som er kalt til apostel og utvalgt til å forkynne Guds evangelium, 2 det som Gud på forhånd har gitt løfte om gjennom sine profeter i hellige skrifter. 3 Det er evangeliet om hans Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, kommet som menneske av Davids ætt, 4 ved hellighets Ånd stadfestet som Guds […]
Les mer

Paulus brev til Romerene

 • Skrevet av Kjetil Mæhle
 • Den 25. januar 2018
Bibeltimene fremover vil følge en gjennomgang av Romerbrevet vers for vers. Denne første sekvensen er en kort introduksjon av Paulus og selve romerbrevet. Alt er virkelige hendelser forankret i historien og Romerbrevet lærer oss hva Gud har gjort. Aktuelt som historie og aktuelt for mennesket i dag fordi Romerbrevet også forteller oss hva Gud gjør […]
Les mer