Andakter

Romerbrevet

  • Skrevet av Kjetil Mæhle
  • Den 5. januar 2018
  • Bibelen, Guds Ord
Bibeltimene fremover vil følge en gjennomgang av Romerbrevet vers for vers. Denne første sekvensen er en kort introduksjon av Paulus og selve romerbrevet. Alt er virkelige hendelser forankret i historien og Romerbrevet lærer oss hva Gud har gjort. Aktuelt som historie og aktuelt for mennesket i dag fordi Romerbrevet også forteller oss hva Gud gjør […]
Les mer